RDS-Studio: dynamische RDS aansturing.
RDS-Studio is software bedoeld om een RDS-encoder aan te sturen met dynamische informatie, voor ieder uur van de week afzonderlijk te programmeren. Middels de comport wordt een connectie gemaakt met uw (statische-)encoder, die vanaf dat moment geheel bestuurd kan worden door RDS-Studio. De mogelijkheden zijn dus bijna onbeperkt!

Weekplanner:
De weekplanner is het hart van het programma en bepaald ieder uur opnieuw welke teksten getoond en parameters gezet gaan worden. U kunt er voor kiezen om per uur afzonderlijk een instelling te maken, maar u kunt ook per dag(deel) of horizontaal programmeren.
De volgende Parameters kunt u voor ieder uur van de week afzonderlijk instellen:
  • RT - radiotext
  • PS blok - een blok met meerdere regels van 8 letters
  • ProgNM - naam programma item
  • PTY - Programma type
PS blokken:
PS blokken bestaan uit meerdere woorden of regels van elk acht posities, welke u in een onbeperkt aantal achter elkaar kunt programmeren. Per regel kunt u aangeven hoelang deze in beeld moet blijven. De blokken kunt u vervolgens selecteren in de weekplanner.

NowOnAir:
Met NowOnAir kunt u de spelende artiest en titel tonen in de PS en RT. Wanneer u RadioHost gebruikt kunt u via een plug-in inhaken op de onair gegevens, Radiohost stuurt de gegevens dan over tcp/ip naar RDS-Studio. Andere radioautomatiseringen dienen een logbestand voor de now on air gegevens aan te maken, welke door RDS-Studio uitgelezen kan worden. Zie FAQ voor meer informatie over software die ondersteund wordt.

Afbreek woorden:
Wanneer u gebruik maakt van de NowOnAir optie dan zal het geregeld voorkomen dat woorden getoond dienen te worden die langer zijn dan 8 posities. Deze woorden plaatst RDS-Studio automatische in een lijst met te breken woorden, waarna u de mogelijkheid hebt een of meerdere woorden te koppelen aan het te breken woord.

Remote Connector:
De 'remote-connector' is een extra programma welke over een internnetwerk of internet (TCP/IP) connectie kan maken met RDS-Studio. Het is bijvoorbeeld mogelijk om vanuit de studio de TA te besturen terwijl de PC met RDS-Studio heel ergens anders staat. Ook is het mogelijk om op afstand een tijdelijke PS teksten tussen te voegen, zonder dat het schema aangepast wordt. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld file en flits info, weerberichten, of andere ad-hoc meldingen plaatsen.

RSS-Feeds:
Vanaf versie 1.5 is er de mogelijkheid om RSS-Feeds te tonen in de PS blokken.

PS-Alignment:
PS blokken worden automatische uitgelijnd.

Statische instellingen:
Uiteraard worden ook statische instellingen ondersteund:
  • PI - Programme Identification
  • TP - Traffic Programme
  • TA - Traffic Announcement
  • CT - Clock Time
  • AF - Alternate Frequency (alleen voor UECP)
Protocol:
De ondersteunde protocollen zijn Cepar / RDS2000, UECP (SPB 490) en AEV/SIEL ASCII protocol waardoor alle gangbare RDS-encoders aangestuurd kunnen worden.

Vragen of Opmerkingen:
Voor extra info, vragen en opmerkingen kunt u een e-mail zenden.

* In de demo versie worden de teksten af en toe versleuteld.
RDS SOFTWARE